Ga naar de inhoud

Mag ik een eigen bingo organiseren?

Bingo is een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen. Het kan uitsluitend worden georganiseerd door een vereniging die ten minste drie jaar bestaat. De bingo moet georganiseerd worden ten bate van het algemeen belang.

Er is geen vergunning nodig voor deze kleine kansspelen. Dit staat in artikel 7c van de Wet op de kansspelen.

Prijzen van je bingospel

De waarde van de prijzen mag per spelronde niet meer bedragen dan € 400, -en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,- . Het organiseren van een bingo is niet aan een vergunning gebonden. De regels kunnen per gemeente afwijken! U moet (bestuurslid van de vereniging) de bingobijeenkomst uiterlijk veertien dagen van tevoren aanmelden bij de gemeente. De gemeente heeft de bevoegdheid om voorschriften voor zo’n bijeenkomst vast te stellen. Als aan die voorschriften niet kan worden voldaan dan heeft de gemeente de bevoegdheid om de bijeenkomst te verbieden. De gemeente kan ook controles houden om te zien of U zich aan de voorschriften houdt.